Úvod » Zajímavé reference » Stěhování třítunového podstavce v ČHMÚ

Stěhování třítunového podstavce v ČHMÚ

V brněnské pobočce Českého hydrometeorologického úřadu jsme stěhovali třítunový podstavec laseru do suterénu budovy. Podstavec musel být vzhledem ke svým rozměrům a váze spuštěn úzkou šachtou uvnitř schodiště po kladkách.

Příprava

Podstavec je na paletách připravován pro instalaci transportních vozíků pro těžká břemena.

Transport

Podstavec sedí na vozících a je transportován ke schodišti. Pro ochránění dlažby je podlaha překryta koberci a plechovými pláty.

Demontáž zábradlí

Zábradlí je třeba demontovat.

Navázání podstavce na kladku

Ukotvení kladky na trámy. Navázání podstavce na kladku.

Spouštění podstavce

Podstavec je zvednut nad schodišťovou šachtu a pomalu spouštěn. Dokud nedosedne, je jištěn a vybalancováván. Palety dole slouží jako pojistka a jsou po jedné postupně odebírány.

Transport na místo

Podstavec je kompletně spuštěn a na vozících transportován na určené místo.