Úvod » Zajímavé reference » Stěhování pětitunové kogenerační jednotky

Stěhování pětitunové kogenerační jednotky

Stěhování kogenerační jednotky o váze 5 tun do prostor kotelny pro firmu Zásobování teplem Blansko.

Jednotka na kamionu

Sundávání jeřábem

Jednotka byla z kamionu sudnána jeřábem AV 14.

Spouštění a transport

Jednotka je spouštěna a posazena na manipulační tanky. Jednotku jsem stěhovali 40 metrů z kopce, 6% klesání, jednotka byla jištěna elektrickými lanovými navijáky.

Stěhování do kotelny

Jednotku bylo třeba spustit 1,2 metru do kotelny. Tuto operaci jsme prováděli pomocí manipulačních tanků, speciálních heverů a kladek, jednotky byla vždy podložena plechem o síle 6 mm.

Uložení na místo

V kotelně jsme transportovali jednotku na určené místo dle požadavku zákazníka.