Úvod » Doplňkové služby a informace » Stěhovací manažer

Služby stěhovacího manažera

Čeká Vás stěhování, které svým rozsahem nebo podmínkami klade vyšší nároky na organizaci? Potřebujete udržet chod firmy v běhu i během kompletního přesunu sídla? Chcete dopředu vypracovat zcela přesný harmonogram? Stěhovací manažer v součinnosti s vámi zajistí hladký průběh celé akce.

Kdy je výhodné využít službu stěhovacího manažera

Tuto službu uvítáte například tehdy, kdy musíte přesunout sídlo firmy nebo její důležitou část a současně zachovat její provozuschopnost. V koordinaci se stěhovacím manažerem zajistíte, aby všechny potřebné kroky na sebe hladce navazovaly a byly splněny v přesných časových intervalech.

Jiným obvyklým případem je stěhování nadrozměrných nákladů, těžkých strojů a jiného zařízení z těžko dostupných míst. Stěhovací manažer vypracuje po obhlídce prostor přesný sled kroků, zjistí jakou techniku bude nutné nasadit, kudy a jak zařízení z těchto prostor bezpečně přesunout až k nakládce na stěhovací vůz. Teprve po vypracování přesného plánu postupu se ke stěhování přistoupí.

Stěhovacího manažera využijeme automaticky při každém stěhování většího rozsahu, např. při stěhování rozsáhlejších kancelářských prostor, provozoven, dílen, apod.

Parametry služby

  • Služby manažera jsou součástí celkových služeb, nestojí nic navíc.

získat nezávaznou nabídku