Úvod » Doplňkové služby a informace » Teplárny Brno modernizují. Na co se můžete těšit?

Teplárny Brno modernizují. Na co se můžete těšit?

Teplárny Brno byly uvedeny do provozu v roce 1930 a od té doby patří mezi největší teplárenské společnosti v zemi, v současnosti jsou čtvrtým největším dodavatelem tepla. Aktuálně teplem zásobují kolem 100 000 domácností a 4 000 podniků, z nichž stojí za zmínku například Masarykův onkologický ústav, Vila Tugendhat či brněnské univerzity a pivovary. V současnosti probíhají velké investice do modernizace, na co se můžeme těšit?

Projekt Pára x Horká voda

Aktuálně procházejí Teplárny Brno rozsáhlou modernizací, jejíž stěžejní projekt nese název Pára x Horká voda, jenž si klade za cíl, jak je z názvu již patrné, nechat vyměnit značnou část starých a neefektivních parovodů za nové a modernější horkovody. Celkem by takto mělo dojít k přepojení 671 odběrných míst a výměně 60 kilometrů rozvodů. v Výměna rozvodů, jež probíhá již od roku 2010 a která během letošního léta pokročila o výměnu 4,2 kilometrů rozvodů a zaznamenala 50 nově přepojených odběrných míst, bude pokračovat až do roku 2022, kdy by měl být celý projekt dokončen.

Celkové náklady na výměnu zbylých parovodů za horkovody se vyšplhají na částku 1,1 miliardy korun. Provoz Červený mlýn

Jaké má modernizace dopady na brněnské obyvatele?

Tento projekt, který má za cíl zmodernizovat rozvodovou síť, bude mít pozitivní i negativní dopady na život obyvatel Brna.

Za negativní jev lze označit dopravní komplikace a omezení, které jsou bohužel během procesu výměny rozvodů nevyhnutelné. V letošním roce se tento problém týkal zejména úbytku stovek parkovacích míst v důsledku výkopových prací. Nejvíce byly takto dotčené ulice Jaselská, Grohova, Gorkého, Arne Nováka a Obilní trh.

Naopak velkým pozitivem pro odběratele bude skutečnost, že díky úspornějšímu způsobu vytápění jim klesnou náklady za teplo v průměru o 8-15%, což při současných cenách představuje úsporu zhruba v rozmezí 1500 až 2000 Kč.

Dalším kladem bude fakt, že nové rozvody budou šetrnější k životnímu prostředí a ročně se tak dokáže vyprodukovat o 336 tun CO2 na každý kilometr rozvodů méně.